Ban thiếu niên phát động cuộc thi "Cuốn sách tôi yêu" do Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Quận Hai Bà Trưng phát động đến các lớp khối 6, 7, 8.Thể lệ cuộc thi: Có văn bản ...