Saturday, 19/06/2021 - 23:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trưng Nhị
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

(TN)- Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

        Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Thực hiện công văn số  1288  /SGD &ĐT- QLT ngày  19  tháng  4 năm 2021 của Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2021 -2022

Thực hiện Kế hoạch số 108 /KH-UBND ngày 20/5/2021 về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,

Căn cứ kết quả điều tra trẻ trên địa bàn phường Đồng Nhân, điều kiện cơ sở, vật chất đội ngũ và tình hình thực tế của nhà trường,

Trường THCS Trưng Nhị xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở. 

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi vào lớp 6 trên địa bàn, trên cơ sở phân tuyến và giao chỉ tiêu của UBND Quận, đảm bảo đủ chỗ học cho HS có hộ khẩu tại phường Đồng Nhân được theo học. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

4. Đảm bảo quy mô lớp số lớp và số học sinh ổn định, đảm bảo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch của UBND quận.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

            II. NỘI DUNG:

            1. Thông tin của nhà trường:

            1.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

            - Tổng số cán bộ, GV, NV:, trong đó:

            + Ban giám hiệu: 03. (Trình độ: Thạc sỹ 2, Đại học 1)

            + Giáo viên: 59 (Biên chế: 59; Hợp đồng: 0). Số giáo viên đạt chuẩn (Theo Luật Giáo dục năm 2019): 55 (Đạt tỷ lệ: 93 %)

            + Nhân viên: 9 (Biên chế: 4; Hợp đồng: 5)

            1.2. Học sinh: (Năm học 2020-2021)

            - Tổng số lớp: 34.  Tổng số học sinh: 1372

            - Trong đó: Lớp 6 (Số lớp: 8.  Số HS: 327); Lớp 7 (Số lớp: 8.  Số HS: 344); Lớp 8 (Số lớp: 9. Số HS: 360); Lớp 9 (Số lớp: 9. Số HS: 341).

            1.3. Cơ sở vật chất:

            - Số phòng học: 18. (Phòng học đủ diện tích, trang thiết bị dạy học theo qui định)

            - Các phòng khác: Phòng đa năng 01, Phòng Thư viện: 02 (Thư viện đạt chuẩn), Phòng đồ dùng: 01, phòng bộ môn: 04 (Ngoại ngữ, Tin học, Lý – Công nghệ, Hóa - Sinh  với đầy đủ các trang thiết bị được trang bị đã được đầu tư cho phòng bộ môn theo qui định).

             2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

2.1. Phương thức:

- Xét tuyển theo phân tuyến tuyển sinh: Phường Đồng Nhân

- Với lớp song ngữ Tiếng Pháp: theo phân bổ chỉ tiêu của Sở GD&ĐT Hà Nội (1 lớp/ 35 hs)

- Với lớp Tiếng Hàn (ngoại ngữ 2): Không phân tuyến tuyển sinh.

2.2. Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh sống trên địa bàn phường Đồng Nhân thuộc các đối tượng:

+ Đối tượng 1: Có hộ khẩu và sinh sống tại phường Đồng Nhân.

+ Đối tượng 2: Có hộ khẩu phường Đồng Nhân nhưng sống tại nơi khác.

+ Đối tượng 3: Có hộ khẩu nơi khác nhưng tạm trú tại phường Đồng Nhân

3. Độ tuổi dự tuyển:

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010);

- Những trường hợp đặc biệt:

* Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

* HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

- HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

4. Địa bàn tuyển sinh: (Theo Kế hoạch số…../KH-UBND quận): Phường Đồng Nhân

5. Chỉ tiêu:

Theo Kế hoạch số 108/KH-UBND quận Hai Bà Trưng ngày 20/5/2021

- Số trẻ điều tra trên địa bàn phường: 292

- Số lớp: 8 (Trong đó có 01 lớp Tiếng Pháp (35 học sinh), 01 lớp tiếng Hàn (40 học sinh) không phân tuyến tuyển sinh)

- Số học sinh: 330. (Trong đó có 35 hs tiếng Pháp, 40 học sinh lớp tiếng Hàn)

6. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường;

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có). 

7. Thời gian tuyển sinh:

7.1. Tuyển sinh trực tuyến:  (Đăng ký tỷ lệ: 90%)

- Từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7/2021

- Các biện pháp tuyển sinh trực tuyến: Phối hợp với UBND phường Đồng Nhân, 8 tổ dân phố của phường Đồng Nhân, trường Tiểu học Trưng Trắc tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến. Phát thanh trên hệ thống truyền thanh trên hệ thống truyền thông của phường Đồng Nhân về quy trình, thời gian, kế hoạch tuyển sinh trực tuyến về thời gian, quy trình thực hiện để CMHS biết và thực hiện đúng thời gian.

 7.2. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: CMHS có thể đối chiếu hồ sơ tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, thời gian đối chiếu hồ sơ đến hết ngày đến hết ngày 28/7/2021.

- Sau ngày 28/7/2021, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, đề xuất phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT báo cáo UBND quận xin được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

- Hoàn thành cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhât ngày 03/8/2021.

8. Tuyển sinh song ngữ tiếng Pháp:

- Từ 15/7/2021 -17 /7/2021: Tiếp nhận hồ sơ xin vào học lớp 6 song ngữ tiếng Pháp của những học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp tại trường Tiểu học Trưng Trắc (theo danh sách được SGD&ĐT phê duyệt)

- Ngày 30 / 7 /2020: Báo cáo Phòng GD&ĐT Quận, nộp Sở GD&ĐT danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp.

9. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

- Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của trường có kế hoạch thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND quận và phòng GD&ĐT

-  Quán triệt về tuyên truyền tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ ràng trên website của nhà trường, đồng thời đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.1.Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

- Chủ động phối hợp với UBND phường Đồng Nhân trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; xây dựng kế hoạch công tác  tuyển sinh năm học 2020 -2021, báo cáo phòng GD& ĐT.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất máy tính kết nối mạng để hỗ trợ CMHS đến trường đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Bố trí giáo viên, nhân viên kỹ thuật trực để kịp thời hỗ trợ CMHS đến tuyển sinh trực tuyến

- Tuyên truyền tuyển sinh trực tuyến bằng hình thức treo Pano, dán các bản hướng dẫn qui trình tuyển sinh trực tuyến ở cổng trường, bảng tin.

- Phân công giáo viên đến các địa bàn tổ dân phố để vận động, nắm bắt tình hình đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến

1.2. Hội đồng tuyển sinh:

Thành lập Hội đồng tuyển sinh, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

a. Chủ tịch:

          - Chịu trách nhiệm trư­ớc Phòng GD&ĐT và UBND Quận Hai Bà Tr­ưng về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022

- Lập kế hoạch tuyển sinh.

          - Phụ trách chung công tác tuyển sinh.

          - Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện công tác tuyển sinh.

b. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

          - Triển khai thực hiện.

- Tham gia công tác tuyển sinh theo phân công.

          - Giải đáp, hư­ớng dẫn tuyển sinh.

c. Uỷ viên:

          - Trực tiếp tuyển sinh tại các bàn tuyển sinh.

- Giải đáp, hư­ớng dẫn tuyển sinh.

d. Thư­ ký:

          - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ từng ngày.

          - Sắp xếp vị trí các khu vực tuyển sinh.

          - Tổng hợp tình hình tuyển sinh từng ngày.

          - Làm văn bản, báo cáo các cấp theo quy định.  

          - Hoàn thiện báo cáo tuyển sinh.

1.3. Đề nghị Đối với UBND Phường Đồng Nhân:

 Phối hợp với UBND phường Đồng Nhân, 8 tổ dân phố mới của phường Đồng Nhân tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến dưới các hình thức:

          Phát thanh trên hệ thống truyền thanh trên hệ thống truyền thông của phường Đồng Nhân về quy trình, thời gian, kế hoạch tuyển sinh trực tuyến

          Tuyên truyền tới các tổ dân phố thuộc địa bàn phường về thời gian, quy trình thực hiện tuyển sinh trực tuyến để CMHS biết và thực hiện đúng thời gian.

1.4. Đề nghị Đối với trường TH Trưng Trắc:

          Gửi thông báo và hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến tới 100% CMHS lớp 5 trường TH Trưng Trắc:

          Phối hợp với trường TH Trưng Trắc để treo pano kế hoạch tuyển sinh, ở cổng, bảng tin để CMHS được biết và thực hiện.

1.5. Với Cha mẹ học sinh: Nhà trường có thông tin đầy đủ, kịp thời tới cha mẹ học sinh về kế hoạch tuyển sinh, hướng dẫn công tác tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp. Cha mẹ học sinh thực hiện tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp đúng thời gian, đúng qui định.

2. Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc các lịch báo cáo cấp trên. 

          Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Trưng Nhị, đề nghị các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các bộ phận báo cáo về Hội đồng tuyển sinh nhà trường để  chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

  

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận;

- Đảng ủy phường Đồng Nhân;

- UBND phường Đồng Nhân;

- Lưu: VT, HĐTS.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Nga

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

(Kèm theo Kế hoạch số......../KH-THCS..... ngày    /.../2021)

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

 thực hiện

1

01/6-15/6/2021

Tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh, công khai phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh lớp 6.

Ban tuyển sinh

Đc Vân Anh

2

18/6- 20/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 1

Đội hỗ trợ tuyển sinh

3

24/6- 26/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 2

 

4

15 -17/ 7/2021

Tiếp nhận hồ sơ xin vào học lớp 6 song ngữ tiếng Pháp của học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp tại trường Tiểu học Trưng Trắc. (theo danh sách đã được SGD&ĐT phê duyệt)

Ban tuyển sinh

5

30/7/2021

Nộp danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 song ngữ tiếng Pháp về phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT.

Văn phòng

6

18/7 - 20/7 /2021

- Hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công.

-Đc Ngọc Kỳ

-Đội hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến

7

 

Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến, báo cáo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng

Văn phòng

8

23/7 -28/7/2021

- Tuyển sinh trực tiếp học sinh theo phân tuyến.

- Cập nhật hệ thống tuyến sinh đăng ký trực tiếp.

- Đc Bích Nga

-Ban tuyển sinh

9

29/7/2021

- Nộp báo cáo danh sách học sinh đã tuyển theo phân tuyến về Phòng GD&ĐT.

- Nộp kế hoạch tuyển sinh bổ sung về Phòng GD&ĐT.

- Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường.

- Đc Bích Nga

- Văn phòng

10

30/7/2021

  • Tiếp nhận học sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung và cập nhật hệ thống.

-Đc Bích Nga

-Ban tuyển sinh

11

3/8/2021

-Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

-Đc Bùi Yến


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 66
Hôm qua : 177
Tháng 06 : 1.535
Năm 2021 : 6.953